Pracownicy ESA oraz specjaliści z zakresu obrony cywilnej niedawno przeszli ćwiczenia, które uczyły, jak reagować w przypadku kiedy kosmiczna skała znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Meteor

 

W listopadzie naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz specjaliści z zakresu obrony cywilnej spotkali się na dwudniowym szkoleniu, które przygotowało uczestników do reagowania w przypadku, gdy asteroida znajdzie się blisko naszej planety.

 

Scenariusz kolizji

Te pierwsze w historii ćwiczenia szkoliły naukowców, jak odliczać czas do uderzenia. Ponadto objaśniane były kroki, jakie powinny zostać podjęte w sytuacjach zagrożenia. Podczas ćwiczeń zostały przeanalizowane różne scenariusze, które zakładały rozmiar kosmicznej skały – od 12 metrowych do 38 metrowych meteorytów.

Naukowcy dowiedzieli się jak mają postępować w sytuacjach krytycznych 30, 26, 5 i 3 dni przed oraz 1 godzinę po uderzeniu meteorytu.

 

Symulacje

– Istnieje wiele zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę w przewidywaniu skutków uderzenia każdej asteroidy. Sprawia to, że symulacje są bardzo skomplikowane – mówi Detlef Koschny, szef działalności NEO (która polega na wykrywaniu i śledzeniu obiektów bliskich Ziemi) w programie SSA (który zajmuje się podejmowaniem działań w celach ochrony mieszkańców Ziemi przed zagrożeniami z kosmosu).- Pod uwagę brane są wielkość, masa, prędkość i przewidywany kąt uderzenia. Skomplikowanie symulacji nie powinno powstrzymać Europy przed opracowaniem kompleksowych reguł postępowania, które muszą być na tyle ogólne, by przewidywały szereg możliwych skutków – dodaje.Uczestnicy ćwiczeń pochodzili z różnych działów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Byli to między innymi Niemcy i Szwajcarzy, w tym osoby z Niemieckiego Federalnego Urzędu Obrony Cywilnej. Podczas szkolenia naukowcy dowiedzieli się jak postępować w przypadku wykrycia zagrożenia, oraz komu takie informacje przekazać.

 

Decydujące trzy dni

Trzy dni przed przewidywanym zderzeniem istnieje wysokie prawdopodobieństwo przewidzenia rozmiaru, masy oraz składu komety – powiedział Gergard Drolshagen z NEO. – Wszystkie te informacje mają wpływ na skutki uderzenia w Ziemię. Dzięki temu władze mogą podjąć odpowiednie kroki – dodaje.

0 0 votes
Article Rating