Dwie jednakowe trąby powietrzne wirowały nad lotniskiem Honolulu.