W piątek 28 maja po 22-giej UTC nastąpił silny wyrzut plazmy na wschodzie (CME), w kierunku Jowisza i Saturna.

Krótko po wyrzucie plazmy nastąpił rozbłysk blisko klasy M, mieliśmy dokładnie C9.47. Rozbłysk trwał kilka godzin, w trakcie łuki magnetyczne utworzyły formę tunelu magnetycznego. Filmy poniżej.

 

Wyrzut na wschodzie

 

Dobrze widać moment wyrzutu plazmy i początek rozbłysku. Z plazmy na łukach magnetycznych tworzy się forma tunelu.

 

Moment rozbłysku klasy C9.47 o 23:10 UTC

 

Od rozbłysku

 

Aktywna plama 2827 prawie na wprost Ziemi

Plama powstała bardzo szybko, jest bardzo aktywna. Może wygenerować silne rozbłyski.

Źródło: LosyZiemi.pl
5 1 vote
Article Rating