Poniżej znajduje się aplikacja Flash, dzięki której można zobaczyć aktualne zdjęcie Słońca w bardzo dużej rozdzielczości.
Do sterowania zbliżeniem należy użyć kółka w myszce, trzymając klawisz Shift na klawiaturze.
Myszką można przesuwać obraz w dowolnym kierunku. W tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszki na obrazie Słońca.
Na samym dole po lewej stronie obrazu znajduje się data i godzina wykonania zdjęcia przez satelitę SDO należącą do NASA.
Pod obrazem znajduje się suwak umożliwiający ustawienie zbliżenia oraz wybór zdjęcia z danego instrumentu satelity SDO.
Standardowo ustawiony instrument to AIA 304, który robi zdjęcia w długości fali 30.4 nm (nano metra).
Źródło: Solar Dynamics Observatory – NASA
0 0 votes
Article Rating