Na Słońcu wystąpił silny rozbłysk w najwyższej klasie X2.1 z plamy 2297 o godzinie 16:22 UTC.

Rozbłysk X2.1 z 2015.03.11

Plazma, która wyleciała podczas rozbłysku zahaczy magnetosferę Ziemi 13-14 marca i wywoła burze geomagnetyczną.

gev_20150311_1611

Plazma z wcześniejszego rozbłysku na wschodzie tarczy Słońca, dotrze do nas w czwartek 12 marca po południu i wywoła podobną burzę GM, jaką mieliśmy w środę 11 marca.

Plazma 2015.03.12

 

Rozbłysk słoneczny – zespół zjawisk i procesów fizycznych wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca ogromnej ilości energii spowodowany przez proces anihilacji pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej zakumulowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych.
Czas trwania rozbłysku waha się od kilkunastu minut dla najsłabszych zjawisk aż do około półtorej godziny w zjawiskach najbardziej intensywnych. Zjawiska tworzące łącznie rozbłysk słoneczny przebiegają we wszystkich warstwach atmosfery słonecznej, a nawet częściowo w fotosferze. Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) oraz strumienie cząstek (elektronów, protonów, jonów) o prędkościach dochodzących do 70% prędkości światła.

Koronalny wyrzut masy (CME) – olbrzymi obłok plazmy, w którym pole magnetyczne jest bardziej intensywne, przyspieszane w obszarze korony słonecznej i wyrzucane w przestrzeń międzyplanetarną. Masa materii skupionej w ukształtowanym plazmoidzie sięga miliardów ton, a składa się głównie z elektronów i protonów z niewielkim dodatkiem jonów cięższych pierwiastków, jak hel, tlen i żelazo. Obłoki wyrzuconej plazmy osiągają prędkość od prawie 200 do ponad 2000 km/s. Wyrzuty koronalne są skutkiem rekoneksji magnetycznej podczas rozbłysków słonecznych i protuberancji.

 

 2015.03.12

Kolejne widowiskowe zjawiska na Słońcu.

 

Więcej informacji na Forum.LosyZiemi.plkonieczna rejestracja.

Słońce, aktywność, plazma, lewitacja magnetyczna, strumienie plazmy, aktywność magnetyczna, CME, rozbłysk, x-Ray, Sun, activity, plasma, magnetic levitation, streams of plasma, magnetic activity, CME, flare.
Źródło: wikipedia
0 0 votes
Article Rating