Statki potrafią równie niebezpiecznie zanieczyszczać naszą atmosferę, co samochody. Doskonale pokazuje to mapa wykonana przez ekspertów z amerykańskiej agencji kosmicznej, na której kolorem czerwonym zaznaczono miejsca najbardziej skażone wydzielanym przez okręty dwutlenkiem azotu, a żółtym – te najczystsze.

Smugi statków – obraz z satelity (earthobservatory.nasa.gov)

Przez ponad dekadę naukowcy obserwują trasy żeglugowe, śledząc wydzielane przez nie wstęgi spalin. Z satelity ten obraz wygląda bardzo ciekawie, ale jeśli przyjrzeć się problemowi bliżej, to sytuacja przedstawia się raczej mało zabawnie.

 

Niebezpieczny NO2

W latach 2005-2012 Ozone Monitoring Instrument (OMI), urządzenie zainstalowane na satelicie Aura, badała stężenie dwutlenku azotu (NO2) na niektórych trasach żeglugowych. Dlaczego? Bo NO2 jest w grupie wysoko reaktywnych tlenków azotu, znanych jako NOx. Mogą one prowadzić do produkcji pyłu i ozonu, które uszkadzają ludzki układ krążenia i układ oddechowy. Silniki spalinowe, takie jak te, które napędzają statki i pojazdy mechaniczne, są głównym źródłem zanieczyszczenia NO2.

Poniższa mapa pokazuje, w których miejscach stężenie NO2 jest największe. Kolorem czerwonym zaznaczono najsilniej zanieczyszczone miejsca, żółtym – najlżej. Na mapie są pewne niedociągnięcia. Np. Arktyka została oznaczona szarym kolorem, ale nie oznacza to, że tam NO2 się nie unosi. Po prostu zimą jest tam bardzo mało światła i występuje gęste zachmurzenie, dlatego satelita nie był w stanie zebrać dokładnych danych.

Naukowcy nie są zgodni, ale przyjmują, że statki produkują od 15 do 30 proc. całkowitej emisji NOx na świecie.

Mapa zanieczyszczeń NO2 (earthobservatory.nasa.gov)

Źródło: earthobservatory.nasa.gov, tm
0 0 votes
Article Rating