Mieszkańcy bułgarskiego miasta Swilengrad z coraz większym niepokojem obserwują lokalną rzekę Marica. Jej poziom podniósł się o pięć metrów, osiągając krytyczną wysokość i wciąż rośnie. – Nie spaliśmy od 24 godzin – przyznają ludzie, których domy znajdują się najbliżej nurtu. – Liczy się każdy centymetr rzeki. Zalało nas już trzy lata temu. Wówczas woda w naszym salonie sięgała do pasa – zauważają.

Swilengrad, Bułgaria - Poziom wody w rzece Marica podniósł się o 5 metrów i nadal rośnie 2

Rzeka Marica przecinająca południe Bułgarii, stanowi bezpośrednie zagrożenie od momentu, gdy jej poziom wzrósł o pięć metrów i wciąż się podnosi. Najbardziej zaniepokojeni są mieszkańcy miasta Swilengrad, doskonale pamiętający powódź sprzed trzech lat.

Swilengrad, Bułgaria - Poziom wody w rzece Marica podniósł się o 5 metrów i nadal rośnie 1

„Liczy się każdy centymetr”

W związku z niebezpiecznie wysokim poziomem wód w korycie wszystkie lokalne służby są w stanie gotowości do działania. Na szczęście jeszcze nie doszło do incydentów zagrażających bezpieczeństwu w regionie. Mieszkańcy nie kryją obaw przez kolejnym zalaniem – ostatnia powódź była destrukcyjna dla całego regionu.

– Nie spaliśmy od 24 godzin – przyznają niektórzy ludzie mieszkający najbliżej rzeki. – Liczy się każdy centymetr rzeki. Zalało nas już trzy lata temu, woda w naszym salonie sięgała nam wtedy do pasa – wspominają.

Przeciekające wały

W krytycznych miejscach są ustawione worki z piachem, tworzące swoiste wały przeciwpowodziowe. Są stale wzmacniane poprzez dokładanie kolejnych, co jednak nie daje pożądanych efektów. Niektórzy zwracają uwagę, że woda znajduje ujście i miejscami po prostu przelewa się przez prowizoryczne zapory.

0 0 votes
Article Rating