Winą za atak zimy w USA wiele osób obarcza tzw. wir polarny (ang. polar vortex), czyli rozległy obszar niskiego ciśnienia, który w ciągu całego roku pojawia się nad biegunami. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Wiry polarne znajdują się w środkowych i w wysokich partiach troposfery oraz w stratosferze. Na półkuli ... Czytaj więcej