Zlokalizowano największy znany skarb, złożony z cennego kruszcu. Amerykańska firma Odyssey Marine Exploration odnalazła na dnie Atlantyku brytyjski statek, na którego pokładzie ma się znajdować 200 ton srebrnych sztabek. Zgodnie z umową zawartą z władzami w Londynie, Amerykanie mogą zatrzymać 80 procent wartości wydobytego z dna kruszcu. Wrak statku z okresu ... Czytaj więcej