Rejony Amazonii, Ameryki Środkowej i między innymi Indonezji będą coraz bardziej narażone na susze. Do końca tego stulecia liczba bezdeszczowych dni wzrośnie tam o ponad 30. Według naukowców z Instytutu Oceanografii im. Scrippsa (San Diego) obszary, które mają deficyt wody - do schyłku XXI wieku będą miały jej jeszcze mniej. ... Czytaj więcej