Opisano antybiotyki, które atakują bakterie w odmienny, niespotykany dotąd sposób. Wg naukowców z McMaster University, są one obiecującymi kandydatami klinicznymi do walki z lekoopornymi infekcjami. Obraz TEM Bacillus subtilis hodowanych w corbomycynie wykazuje charakterystyczny skręcony fenotyp; czerwone trójkąty oznaczają miejsca nieprawidłowej formacji przegród, pogrubionej ściany komórkowej i formacji ziarnistej. Źródło ... Czytaj więcej