Z wielkim hukiem rozpoczęła się budowa największego na świecie teleskopu. Na pustyni Atacama w Chile rozsadzono wierzchołek góry, by umiejscowić tam E-ELT (The European Extremely Large Telescope). Projekt prowadzi Europejskie Obserwatorium Południowe. Celem działania organizacji, zrzeszającej 14 państw europejskich,  jest budowa i eksploatacja obserwatoriów astronomicznych na półkuli południowej.  Nowe badania Naukowcy za pomocą ... Czytaj więcej