Policja dostanie do ręki nowe przepisy dotyczące zasad kontrolowania kierowców – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało już rozporządzenie w tej sprawie. "Zmiany  pomogą rozwiać ewentualne wątpliwości kontrolowanych uczestników ruchu drogowego" – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ... Czytaj więcej