Mutacje DNA powodują, że komórki nowotworowe wymykają się spod kontroli, ale także generują różnorodność, która umożliwia organizmom dostosowanie się do ich otoczenia i ewolucję. Naukowcom udało się opracować technikę, dzięki której mogą obserwować takie mutacje. Do tej pory naukowcy dysponowali jedynie ograniczonymi metodami szacowania średniego tempa i efektów mutacji, ale w nowym badaniu biofizycy udokumentowali poszczególne mutacje, jakie zachodzą w komórkach bakteryjnych. Zmiany ... Czytaj więcej