Dotychczasowe hipotezy o czarnych dziurach są proste i nieskomplikowane - to obiekt ściągający i pochłaniający bezpowrotnie wszystko, nawet światło. Jednak najnowsze badania sugerują, że ta teoria jest niepełna, zaś czarna dziura jest otoczona wiązkami fal grawitacyjnych. Obserwacje fizyków z Triestu mogą podważyć dotychczasowe teorie. Zgodnie z przyjętą teorią ogólnej względności, by ... Czytaj wiecej