Wyciek danych osobowych klientów Taurona. Ta energetyczna spółka informuje o dostępie nieuprawnionych podmiotów do danych obejmujących między innymi: imię i nazwisko klientów, PESEL, datę urodzenia, adres punktu poboru energii, numer telefonu oraz adres e-mail. Firma ustala, jak duży był wyciek. Wiadomo natomiast, że nie nastąpił z serwerów spółki, a dane zostały przejęte ... Czytaj wiecej