W czasie gdy tysiące pożarów niszczą Amazonię, niektóre plemiona żyjących tam od stuleci Indian zwracają się w stronę swoich bogów, zanosząc modły do matki ziemi i ojca słońca. Chcą pogodzić swymi działaniami człowieka i przyrodę. W wiosce Feijo w zachodniej Brazylii, nieopodal granicy z Peru, autochtoniczna ludność z plemienia Shanenawa odprawiła ... Czytaj więcej