Powódź obejmuje coraz większe obszary południowych i południowo-wschodnich Niemiec. Stan klęski żywiołowej ogłoszono już w czterech tamtejszych landach: Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Turyngii i Saksonii. Z zalanych terenów ewakuowano tysiące osób,a jedno z miasteczek musieli opuścić wszyscy jego mieszkańcy. Na zalanych terenach ze sztabami kryzysowymi współpracuje Bundeswehra. - Tam od wczoraj trwa ewakuacja ... Czytaj więcej