Holenderski reżyser udokumentował proces rozwoju traszki górskiej od pojedynczej komórki, aż do przeistoczenia się w kompletny organizm. Trzy tygodnie zdjęć zostało skompresowane w sześciominutowe nagranie. Występujące w Europie Środkowej oraz Europie Południowej traszki górskie rozmnażają się w płytkich zbiornikach wody stojącej. Tam składają skrzek, z którego rozwijają się larwy, a następnie ... Czytaj więcej