Do najbardziej niespokojnych pod względem konfliktów militarnych miejsc na świecie należą obszary równikowe. Im dalej na północ ku biegunom, tym jest ich mniej. Potwierdza się teoria mówiąca o wpływie temperatury na ludzkie zachowanie. W niskich temperaturach ciało odbiera mniej bodźców przygotowując się do stanu hibernacji. W wysokich temperaturach z kolei nasze zmysły ... Czytaj więcej