Ostatnie 9 dnie trzęsień ziemi przedstawione w postaci MIDI.

Trzęsienia ziemi 2017.07.01-26

Pierwszy dźwięk MIDI pokazuje magnitudę, drugi głębokość. Na wykresie jest energia drgań magnetycznych w osi pionowej, pomiary lokalne w Głogowie.

Między dźwiękami kolejnych wstrząsów jest zachowana proporcja czasowa.

 

Źródło: LosyZiemi.org

 


 

0 0 votes
Article Rating