Ponad połowa przebadanych osób, którzy wyzdrowieli z COVID-19 – w badaniu irlandzkiego uniwersytetu – cierpiała na chroniczne zmęczenie. Nie miał przy tym znaczenia sposób, w jaki pacjenci przeszli chorobę. Naukowcy podejrzewają, że efektem tego było obniżenie odporności, wywołane SARS-CoV-2.

Badanie irlandzkiego Trinity College zostało zaprezentowane podczas wrześniowej wideokonferencji naukowców specjalizujących się w schorzeniach chronicznych. Uczestniczyło w nim 128 osób, które przeszły chorobę COVID-19. Spośród nich u prawie 53 procent występowało poczucie głębokiego zmęczenia.

– Dotyka ono zarówno pacjentów po ciężkim przebiegu tej choroby, jak i osób zainfekowanych, u których przebiegała ona w sposób łagodny – odnotowali naukowcy, dodając, że badane osoby analizowano po 10 tygodniach od ustąpienia u nich symptomów COVID-19.

Kierujący pracami zespołu wirusolog Liam Townsend z dublińskiego szpitala św. Jakuba wyjaśnił, że choć jego zespół w przyszłości zamierza zbadać główną przyczynę zmęczenia u ozdrowieńców, to w chwili obecnej naukowcy uważają, że jest to efekt „prawdopodobnych zaburzeń systemu odpornościowego po zakażeniu koronawirusem”.

Sposób przebycia choroby bez znaczenia

– Nasze studium dowiodło, że zmęczenie odczuwane przez osoby, które przeszły przez COVID-19, występuje bez względu na to, czy pacjenci leczeni byli po zakażeniu koronawirusem w szpitalu, czy też przebyli chorobę poza placówką medyczną – dodał Townsend.

Townsed wyjaśnił też, iż w trakcie badania nie stwierdzono, aby któraś z płci wyraźnie przeważała pod względem większej liczby cierpiących na poczucie zmęczenia po chorobie. Wskazał, że poczucie głębokiego zmęczenia u ponad połowy badanych osób występowało pomimo zaniku u nich wszelkich objawów COVID-19. Zaznaczył, że prawdopodobnym rozwiązaniem problemu powinna być nie tyle terapia farmakologiczna, co zmiana sposobu życia, polegająca na zwiększeniu aktywności fizycznej.

 

 

Źródło: PAP
0 0 votes
Article Rating