Brytyjscy eksperci ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem zatruciem przez odporne na antybiotyki szczepy bakterii e-coli, czyli pałeczki okrężnicy, ale i przez inne mikroby. Zagrożenie ma wymiar powszechny i wiąże się z nadużywaniem antybiotyków.

Profesor Peter Hawkey, przewodniczący rządowego zespołu do spraw odporności na antybiotyki, uważa, że jest to medyczny ekwiwalent zmian klimatycznych. Coraz częściej dochodzi do eksplozji miniepidemii w szpitalach, zatruć wodą, bądź przez najbardziej pospolite artykuły spożywcze.

Profesor Hawkey twierdzi, że praktyka przepisywania antybiotyków w Wielkiej Brytanii jest poprawna, ale zagadnienie ma wymiar globalny, a odporne szczepy e-coli nie znają granic. W ciągu niewiele ponad dekady od początku stulecia liczba zatruć szczepami e-coli nie reagującymi na antybiotyki wzrosła z jednego do 10%. Profesor Hawkey podkreśla, że w ostatnich 2-3 latach pojawiły się bakterie zdolne zniszczyć nawet najsilniejsze znane dziś antybiotyki, karbapenemy. Jest to ostatnia linie obrony, poza którą medycyna nie ma już nic do zaoferowania.

Ale odpornych bakterii jest więcej. Europejski Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom mówi o podwojeniu się zakażeń odporną na karbapenemy pałeczką zapalenia płuc i określa sytuację jako krytyczną.

Źródło: IAR, wiadomosci.wp.pl
0 0 votes
Article Rating