W opublikowanym w piątek 25 czerwca głównym raporcie rządu USA na temat niezidentyfikowanych obiektów latających stwierdzono, że analitycy obrony i wywiadu nie mają wystarczających danych, aby określić charakter tajemniczych obiektów latających obserwowanych przez pilotów wojskowych, w tym czy są to zaawansowane technologie naziemne, atmosferyczne czy pozaziemskie.

Raport, przedłożony Kongresowi USA i udostępniony opinii publicznej, zawiera 144 obserwacje tego, co rząd oficjalnie nazywa „nieznanym zjawiskiem pogodowym”, datowane na 2004 rok.

Wydawane przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego wspólnie z UAP Task Force dowodzonej przez marynarkę wojenną USA.

Kwestia bezpieczeństwa lotu

„Oczywiste jest, że UAP stanowi problem bezpieczeństwa lotniczego i może stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”, stwierdza raport, dodając, że zjawisku „może brakować jednego wyjaśnienia”.

„W ograniczonej liczbie incydentów UAP podobno wykazał niezwykłą charakterystykę lotu. Obserwacje te mogą być wynikiem błędów czujników, plagiatu lub niezrozumienia obserwatorów i wymagają dodatkowej rygorystycznej analizy” – powiedziała.

Raport zawiera niektóre przypadki UAP, które pojawiły się wcześniej w opublikowanym przez Pentagon wideo pilotów marynarki wojennej USA, pokazującym zacienione samoloty na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, wykazujące prędkość i zwrotność wykraczającą poza znane techniki lotu i pozbawione widocznych środków napędu lub kontroli lotu. powierzchnie.

Zapytany o możliwość pozaziemskich wyjaśnień tych obserwacji, wysoki rangą urzędnik USA powiedział: „Ocena wszelkiego rodzaju poszukiwań pozaziemskiego życia nie jest celem grupy zadaniowej. ”.

„Spośród 144 raportów, z którymi mamy do czynienia tutaj, nie mamy wyraźnych wskazówek na temat żadnego nieuzasadnionego wyjaśnienia – ale pójdziemy tam, gdzie zaprowadzą nas dane” – powiedział urzędnik.

Raport określił pięć możliwych kategorii wyjaśniających: chaos w powietrzu, naturalne zjawiska atmosferyczne, rządowe lub przemysłowe programy rozwoju USA, systemy przeciwnika z zagranicy i nadrzędną kategorię „inne”.

W tym klipie wideo z 2015 r., odtajnionym przez Departament Obrony USA, piloci marynarki wojennej USA śledzili niezidentyfikowany obiekt latający u wybrzeży Jacksonville na Florydzie. 0:35

Większość wypadków wciąż pozostaje niewyjaśniona

Wszystkie incydenty z wyjątkiem jednego, przypadek przypisywany „chaosowi lotniczemu”, pozostają niewyjaśnione i podlegają dalszej analizie, amerykańscy urzędnicy, którzy rozmawiali z dziennikarzami pod warunkiem zachowania anonimowości podczas briefingu opisującego wyniki raportu, powiedzieli urzędnicy amerykańscy.

W pozostałych 143 przypadkach, jak powiedzieli urzędnicy, rząd nie zdecydował jeszcze, czy obserwacje mogą mieć pozaziemskie pochodzenie.

„Wśród danych, które posiadamy, nie mamy wyraźnych wskazówek, że którekolwiek z tych niezidentyfikowanych zjawisk pogodowych jest częścią zagranicznego programu gromadzenia danych (wywiadowczych), ani nie mamy żadnych wyraźnych danych wskazujących na znaczące postępy technologiczne ze strony potencjalnego przeciwnika”.

W ostatnich latach rząd przyjął UAP jako preferowany termin dla tzw. „niezidentyfikowanych obiektów latających” lub niezidentyfikowanych obiektów latających, które od dawna są kojarzone z koncepcją statku kosmicznego.

Drugi wysoki rangą urzędnik powiedział, że 21 z raportów pokazuje, że UAP „które wydają się mieć jakiś rodzaj zaawansowanego napędu lub technologii”, wydają się być pozbawione jakichkolwiek środków napędu lub przyspieszenia i wyświetlają prędkości przekraczające to, co według Stanów Zjednoczonych mają zagraniczni przeciwnicy.

„Ważny pierwszy krok”

Kongres zlecił opracowanie raportu w ramach szerszej legislacji wywiadowczej podpisanej przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w grudniu. Amerykański senator Marco Rubio odegrał kluczową rolę w zleceniu tego.

„Przez lata mężczyźni i kobiety, którym ufamy, że będą bronić naszego kraju, zgłaszali napotkanie niezidentyfikowanych samolotów o doskonałych możliwościach, a przez lata ich obawy były często ignorowane i wyśmiewane” – powiedział Rubio. „Ten raport jest ważnym pierwszym krokiem w skatalogowaniu tych incydentów, ale to tylko pierwszy krok”.

Raport wyznacza punkt zwrotny dla rządu USA po tym, jak wojsko spędziło dziesięciolecia na rozpraszaniu, kłamaniu i dyskredytowaniu obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających i „UFO” z lat 40. XX wieku.

„Za każdym razem, gdy pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa lotniczego lub kontrwywiadu, traktujemy te sprawy bardzo poważnie i nadal będziemy je traktować bardzo poważnie” – powiedział pierwszy wysoki rangą urzędnik.

Zobacz zagrożenia bezpieczeństwa „bez uprzedzeń”

Przedstawiciel USA Adam Schiff, przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów, wezwał do systematycznej analizy potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa lotniczego stwarzanych przez MAP „bez z góry przyjętych pojęć”, aby ustalić, czy są one wynikiem obcego, powietrznego lub innego przeciwnika. Zjawiska atmosferyczne lub kosmiczne śmieci (lub coś zupełnie innego).

Nie jest to pierwszy oficjalny raport rządu USA na ten temat.

Na przykład Siły Powietrzne USA przeprowadziły poprzednie śledztwo w sprawie UFO o nazwie Project Blue Book, które sporządziło listę 12 618 obserwacji, z których 701 zawierało obiekty, które pozostały oficjalnie „niezidentyfikowane”, gdy projekt zakończył się w 1969 roku.

W 1994 roku Siły Powietrzne ogłosiły, że zakończyły badania mające na celu ustalenie zapisów dotyczących incydentu w Roswell z 1947 roku w Nowym Meksyku.

Powiedziała, że ​​materiał znaleziony w pobliżu Roswell był zgodny z rozbitym statkiem powietrznym, wyjaśnieniem, które wojsko podało od dawna, i że nie ma żadnych zapisów sugerujących, że znaleziono jakiekolwiek ciała obcych lub materiały pozaziemskie.

 

Raport

Dokument, będący realizacją obowiązku nałożonego przez Kongres, wspomina o 144 przypadkach obserwacji tajemniczych zjawisk z lat 2004-2021, z czego 143 pozostają bez jednoznacznego wyjaśnienia, zaś jedno przypisano naturalnemu zjawisku. 80 z nich zaobserwowano za pomocą więcej niż jednego przyrządu. W 18 przypadkach zaobserwowano obiekty wykazujące „niezwykłe schematy ruchu i charakterystykę lotu” zdającą się wskazywać na zaawansowane technologie.

„Niektóre UAP zdawały się pozostawać w miejscu mimo wiatru, poruszać się pod wiatr, dokonywać manewrów i ruchów ze znaczącą prędkością, bez dostrzegalnych środków napędu” – czytamy w dokumencie. Autorzy dodają, że konieczne są dalsze badania, by potwierdzić zgromadzone dane i sprawdzić, czy obiekty zdradzają cechy przełomowych technologii.

Wywiad zaznaczył, że niezidentyfikowane obiekty latające stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów i – potencjalnie – bezpieczeństwa narodowego. W 11 przypadkach piloci wojskowi zgłosili incydenty, w których o mało nie doszło do kolizji z nieznanymi obiektami.

Raport notuje też, że większość obserwowanych zjawisk miała miejsce w pobliżu wojsk USA i została zaobserwowana przez personel marynarki wojennej. Raport stwierdza, że do pełnego zrozumienia zjawisk potrzebne są dalsze badania i inwestycje.

W myśl przepisów zawartych przez Kongres w ustawie o pakiecie pomocy koronawirusowej, amerykańskie służby miały obowiązek przedstawić publiczny raport podsumowujący dotychczasową wiedzę na temat UAP do końca czerwca.

To wynik wzmożonego publicznego zainteresowania UFO w głównym nurcie amerykańskiej opinii publicznej i pokłosie m.in publikacji przez „New York Timesa”, a potem przez Pentagon, filmów wideo rejestrujących obiekty poruszające się w niewyjaśniony i niedostępny dla znanych technologii sposób.

 

Źródło: CNN
0 0 votes
Article Rating