Sieci połączeń w mózgu mogą uniknąć przeciążenia i korków na najruchliwszych trasach, wykorzystując komunikację w różnych częstotliwościach.

W wielu zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych mamy prawdopodobnie do czynienia z problemami z sygnalizacją w sieciach neuronalnych. Badanie z tej perspektywy czasowych właściwości aktywności mózgowej może być szczególnie przydatne w zrozumieniu […] depresji czy schizofrenii, w przypadku których brakuje markerów strukturalnych – wyjaśnia dr Maurizio Corbetta z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis.

Rezonans magnetyczny jest użytecznym narzędziem, ale ma też swoje ograniczenia. Umożliwia jedynie pośrednie śledzenie aktywności neuronów, w dodatku nie pozwala na badanie przy częstotliwościach powyżej 0,1 herca […]. [Skądinąd] wiemy, że niektóre sygnały w mózgu oscylują z częstotliwością nawet 500 herców […].

Najnowsze studium z udziałem 43 zdrowych ochotników przeprowadzono w Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Posłużono się magnetoencefalografią (MEG), która wykrywa bardzo drobne zmiany w polu magnetycznym mózgu. Stwierdziliśmy, że poszczególne sieci tykały z różną częstotliwością, jak zegarki chodzące z różną prędkością – wyjaśnia dr Joerg Hipp.

Sieci obejmujące hipokamp działały z częstotliwością ok. 5 herców, natomiast sieci, w których skład wchodziły obszary czuciowo-ruchowe, „upodobały” sobie częstotliwości 32-45 herców. Wiele innych sieci aktywowało się w częstotliwościach od 8 do 32 herców.

Wykonano wiele badań funkcjonalnym rezonansem magnetycznym [fMRI], które zademonstrowały przestrzenne zmiany organizacji sieci mózgowych pacjentów z depresją i schizofrenią. Studia MEG dają wgląd w o wiele bogatszą strukturę czasową. W przyszłości może to zaowocować nowymi testami diagnostycznymi i metodami monitorowania skuteczności interwencji […] – podsumowuje Corbetta.

 

Źródło: Kopalnia Wiedzy.pl
0 0 votes
Article Rating