W 2020 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące jakości paliwa używanego w transporcie morskim. Zgodnie z nimi paliwo to będzie musiało zawierać 80-86 procent mniej siarki niż obecnie. To największa od 100 lat zmiana dotycząca jakości paliwa używanego przez statki i okręty. Zdaniem naukowców przyniesie ona kolosalne korzyści zdrowotne, a skorzystają na tym przede wszystkim dzieci.

James Corbett z University of Delaware i jego koledzy z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego, Rochester Institute of Technology oraz Energy and Environmental Research Associates opublikowali na łamach Nature Communications badania, z których wynika, że zmiana paliwa w transporcie morskim przyczyni się do 3,6-procentowego zmniejszenia liczby przypadków astmy wśród dzieci.
Naukowcy badali wpływ siarki emitowanej przez paliwa używane przez statki i okręty. Wysyłane do atmosfery cząstki siarki są na tyle małe, że trafiają głęboko do płuc. Tymczasem morskie szlaki komunikacyjne przebiegają często w pobliżu bardzo gęsto zaludnionych terenów. Szczególnie narażona na tego typu zanieczyszczenia jest ludność Chin, Singapuru, Panamy, Brazylii oraz ludzie żyjący wzdłuż wybrzeży Afryki, Azji i Ameryki Południowej.

Specjaliści szacują, że transport morski, który w 2016 roku zużył niemal 200 milionów ton paliwa, przyczynia się do wystąpienia 14 milionów przypadków astmy u dzieci rocznie. Czystsze paliwo spowoduje, że zachorowań będzie o połowę mniej. Ponadto zanieczyszczenia emitowane na morzach i oceanach przyczyniają się do 400 000 przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami płuc i chorobami układu krążenia. To 7-8 procent wszystkich zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Po roku 2020 liczba tych zgonów powinna być o 1/3 mniejsza.

Naukowcy na potrzeby swoich badań wykorzystali najnowsze, bazujące na danych satelitarnych, modele ruchu statków i powodowanych przez nie zanieczyszczeń. Za pomocą kolejnych modeli badali, jak spaliny ze statków mieszają się w atmosferze, jak są w niej transportowane i w jakim stopni przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza na terenach zamieszkanych przez ludzi. Wykorzystali też dane dotyczące zdrowia populacji pozyskane od WHO i Global Asthma Network.

Nowe przepisy dotyczące paliwa przewidują, że dopuszczalny poziom zanieczyszczeń siarką zostaje zmniejszony z 3,5 do 0,5 procenta, co przekłada się na redukcję z 35 000 części na milion do 5000 ppm. Przemysł wydobywczy musi zainwestować w nowe technologie produkcji paliwa okrętowego, a właściciele jednostek pływających muszą odpowiednio przystosować silniki.
Naukowcy ocenili też wpływ nowych regulacji na klimat. Użycie czystszego paliwa okrętowego spowoduje przyspieszenia ocieplania się klimatu o około 3%. To oznacza, że we wszystkich sektorach gospodarki musimy przywiązać większą uwagę do redukcji emisji gazów cieplarnianych, mówi Mikhail Sofiev, który stał na czele grupy badające skutki używania czystszego paliwa dla środowiska naturalnego.

Niekorzystny wpływ na ocieplenie bierze się stąd, że związki siarki odbijają promienie słoneczne i pomagają w tworzeniu się chmur. Wraz ze zmniejszaniem emisji siarki, więcej promieniowania słonecznego dociera do powierzchni Ziemi.

Specjaliści przewidują też wzrost intensywności transportu morskiego, a co za tym idzie, wzrost ilości emitowanych przezeń gazów cieplarnianych. Dlatego też, pomimo wprowadzenia czystszego paliwa, szacuje się, że transport morski wciąż będzie przyczyniał się do 250 000 zgonów i 6,4 milionów przypadków astmy wśród dzieci.

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating