W bursztynie znalezionym na Dominikanie naukowcy odkryli nieznany dotąd gatunek o cechach podobnych do niesporczaków i roztoczy. Te malutkie bezkręgowce nie pasują do żadnej znanej rodziny w królestwie zwierząt.

Nowo odkryte stworzenie jest tak małe, że nie można go zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Te bezkręgowce mają około 100 mikrometrów. Na zdjęciach widać wyraźnie cztery nogi i malutką, w porównaniu do reszty ciała, głowę. Sialomorpha dominicana, bo tak nazwali je badacze, żyły 30 milionów lat temu.

– Nie ma żadnej grupy, do której pasowałyby te stworzenia. Nie mamy też wiedzy o żadnym z ich potomków żyjących dzisiaj – powiedział profesor George Poinar Jr., paleobiolog i entomolog z Oregon State University. – To odkrycie pokazuje, że w środkowym trzeciorzędzie egzystowały unikalne linie – dodał.

Wyniki badań Poinara i jego zespołu ukazały się na łamach pisma „Invertebrate Biology” (doi.org/10.1111/ivb.12265).

Badacze ustalili, że te małe organizmy żywiły się głównie grzybami, uzupełniając dietę małymi bezkręgowcami. Autorzy badania dostrzegli pewne podobieństwa do niesporczaków i roztoczy, jednak organizm ten nie jest z nimi spokrewniony. Na końcach odnóży nie ma pazurków, jak u niesporczaków czy roztoczy.

– Nie wiemy, kiedy powstała linia Sialomorpha, jak długo trwała lub czy żyją dziś jej potomkowie. Organizmów tych nie można umieszczać w żadnej grupie obecnie istniejących bezkręgowców. Mają one cechy charakterystyczne zarówno dla niesporczaków, jak i dla roztoczy, ale wyraźnie należą do żadnej z tych grup – dodał Poinar.

Nieznane do niedawna organizmy zyskały przydomek „świni pleśniowych”, co odnosi się do ich kształtów oraz faktu, że odżywiały się one grzybami.

W kawałku dominikańskiego bursztynu znaleziono setki osobników Sialomorpha dominicana, co pozwoliło naukowcom na szczegółową analizę różnych aspektów anatomicznych tych stworzeń. W tym samym kawałku bursztynu znaleziono grzyby, nicienie, pierwotniaki i zaleszczotki, co z kolei dało badaczom dobre wyobrażenie o typach stworzeń, z którymi Sialomorpha dominicana dzieliły swoje siedliska.

 

 

 

Źródło: Sci-News

 

0 0 votes
Article Rating