27 czerwca 2011 roku przeleci obok Ziemi asteroida 2011MD w odległości 0.01 LD, czyli zaledwie 19 tysięcy km.

Według NASA asteroida ma średnicę od 6.6 do 15 metrów.

Najbliżej Ziemi znajdzie się o godzinie 15:26 polskiego czasu

Trajektoria lotu asteroidy 2011MD

Orbital Elements at Epoch 2455800.5 (2011-Aug-27.0) TDB
Reference: JPL 2 (heliocentric ecliptic J2000) 

Element Value Uncertainty (1-sigma) Units
e .03784637516641016 0.00014705
a 1.055971583810426 0.00015869 AU
q 1.016006887084468 2.7341e-06 AU
i 2.448686167668768 0.0015143 deg
node 272.3667190510848 0.007587 deg
peri 4.954901145361447 0.043195 deg
M 53.23454500507834 0.058656 deg
tp 2455741.890526526642
(2011-Jun-29.39052653)
0.051593 JED
period 396.3480940505075
1.09
0.089341
0.0002446
d
yr
n .9082924969335778 0.00020474 deg/d
Q 1.095936280536383 0.00016469 AU
Orbit Determination Parameters 

# obs. used (total) 56
data-arc span 2 days
first obs. used 2011-06-22
last obs. used 2011-06-24
planetary ephem. DE405
SB-pert. ephem. SB405-CPV-2
condition code 5
fit RMS .55428
data source ORB
producer Otto Matic
solution date 2011-Jun-24 01:50:15

Additional Information

Earth MOID = .000574994 AU
T_jup = 5.827

 

 

Źródło: NASA