Trzęsienia ziemi nie powodują wyłącznie szkód; mogą przyczyniać się do powstawania złóż złota – podaje „Nature Geoscience”. Złoża formują się bowiem wzdłuż starych uskoków tektonicznych. Mogą one zawierać nawet po sto ton złota.

Naukowcy prowadzili badania głęboko pod powierzchnią ziemi. Badali uskoki, czyli podziemne deformacje terenu, które powstają przez przemieszczenie się dwóch części masywu skalnego wzdłuż rozdzielającej je płaszczyzny. Na styku tych dwóch płaszczyzn tworzą się niewielkie otwory skalne wypełnione wodą z rozpuszczonymi w niej substancjami jak złoto i minerały krzemianowe.Naukowcy ustalili, że w czasie trzęsienia ziemi następuje wzrost ciśnienia i woda w jednej chwili wyparowuje, pozostawiając osad zawartego w niej złota i innych pierwiastków i minerałów.

Złota trzeba szukać wzdłuż uskoków

Regiony aktywne sejsmicznie, jak na przykład przebiegający przez Kalifornię uskok San Andreas, w ciągu 100 tys. lat mogą zgromadzić złoże o wadze stu ton.

Naukowcy szacują, że ponad 80 proc. wszystkich złóż złota powstało w tym procesie. Jak twierdzą, ich ustalenia mogą naprowadzić przemysł na nowe szlaki wydobywcze – złota należy szukać wzdłuż starych uskoków tektonicznych.

Źródło: ScienceMag, tm
0 0 votes
Article Rating