Aktualizacja: 25.07.2023 r.

Geomagnetyzm ziemi

Geomagnetyzm – zespół naturalnych zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią jako planetą, jest działem geofizyki.

Wokół Ziemi oraz w jej wnętrzu istnieje naturalne pole magnetyczne zwane ziemskim polem magnetycznym. Pole to obecnie odpowiada polu wytwarzanemu przez magnes o kształcie kuli, ulega ono cały czas wahaniom oraz powolnym zmianom, a nawet odwróceniu namagnesowania, co zdarza się średnio raz na kilkaset tysięcy lat; danych na ten temat dostarczają badania paleomagnetyczne. Paleomagnetyzm jest dziedziną geomagnetyzmu zajmującą się badaniem pola magnetycznego w przeszłości. Metoda paleomagnetyczna opiera się na fakcie, że powstające skały (zarówno wylewowe, jak i osadowe) ulegają trwałemu namagnesowaniu w momencie zastygania w sposób zgodny z panującym w danym czasie polem magnetycznym; namagnesowanie to pozostaje pomimo zmian kierunku zewnętrznego pola magnetycznego. Badając skały w miejscu ich narastania, można określić kierunek pola magnetycznego w przeszłości.

Badania pola magnetycznego minerałów z różnych okresów i miejsc posłużyły do weryfikacji teorii powstawania kontynentów, w tym i do teorii wędrówki kontynentów.

wikipedia

Pomiary w czasie rzeczywistym

Rozbłyski x-Ray        Protony        k-Index        k-Index 6h

Wiatr słoneczny i polaryzacja oraz Kp index

wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozowanie burz na podstawie rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy.

 

 

Magnetogramy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiary neutrin pod Moskwą
Ilościowe określenie absorpcji jonosfery – elektromagnetycznej fali jonosferycznej w atmosferze.


Niestety rosyjska strona tsu.ru nie ma SSL, więc wykresów nie można dodać

Trzeba kliknąć w link, rosyjska strona z pomiarami otworzy się w nowym oknie.

Częstotliwości krytyczne

Zależności częstotliwości krytycznych jonosfery od czasu lokalnego.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku. THRDV=UTC+7 godzin.


Jonogram

Zależność amplitudy sondowanego sygnału od częstotliwości i wysokości efektywnej.
Gradacje intensywności amplitudy są prezentowane po prawej stronie wykresu. Czas na jonogramie odpowiada letniemu czasowi letniemu (TLDV) w Tomsku.


Zależność rzeczywistych wysokości jonosfery od czasu lokalnego.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku.


W zależności od czasu lokalnego poziom tła elektromagnetycznego w zakresie do 30 MHz w decybelach.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku.


Rezonans Schumanna


Częstotliwości

Zależności częstotliwości rezonansowych Schumanna w hercach od czasu lokalnego.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku.


Amplituda

Zależność amplitud rezonansu Schumanna od czasu lokalnego.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku.


Zależności

Zależności czynników Q rezonansu Schumanna od czasu lokalnego.
Czas lokalny jest wyrażany w godzinach letniego czasu letniego (TRDV) w Tomsku.


Światowa baza danych

Surowe dane są dostarczane przez NGDC National Geophysical Data Center.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://services.swpc.noaa.gov/images/animations/