Strona dostępna jest w górnym menu „Dział pomiarów”.   

Satelita SDO został umieszczony na orbicie geosynchronicznej w odległości 36 tysięcy kilometrów od Ziemi, nachylonej do równika pod kątem 28.5°, na przecięciu ze 102 południkiem geograficznym zachodnim. Zapewni on niemal ciągłą widzialność Słońca. Dwa razy do roku satelita będzie doświadczał zaćmienia Słońca przez Ziemię, o maksymalnej długości 72 minut.

Instrumenty obserwacji Słońca. Źródło: WikiPedia.

  • Zestaw obrazujący atmosferę (ang. Atmospheric Imaging Assembly, AIA)
Zaprojektowany do obserwacji tarczy i atmosfery Słońca, do odległości 1,3 jego promienia, w ultrafiolecie. Składa się z czterech teleskopów typu Ritcheya-Chrétiena. Każdy z nich może pracować niezależnie, używając w tym czasie różnych filtrów. AIA pozwoli rejestrować obrazy z rozdzielczością czasową poniżej 10 sekund dla 8 filtrów i rozdzielczością kątową 1 sekundy łuku. AIA stanowi rozwinięcie przyrządów EIT, na sondzie SOHO, a SECCHI, na sondach STEREO
  • Przyrząd obrazowania heliosejsmologicznego i magnetycznego (ang. Helioseismic and Magnetic Imager, HMI)
Stanowi rozbudowaną wersję instrumentu MDI sondy SOHO. Zapewnia większą rozdzielczość przestrzenną i czasową. Składa się z teleskopu, zestawów filtrów i kamery CCD. Przyrząd pozwala na pomiar ruchu fotosfery Słońca w każdym punkcie obrazu (pikselu). Na tej podstawie takich obrazów możliwe jest modelowanie oscylacji oraz badanie struktury wewnętrznej Słońca. Wartości i kierunek pola magnetycznego otrzymywane są przez pomiar natężenia linii fotosferycznej niklu (Ni I 6768 Å) w 6 punktach profilu tej linii oraz czterech różnych polaryzacji światła.
  • Eksperyment pomiaru zmienności skrajnego ultrafioletu (ang. Extreme Ultraviolet Variability Experiment, EVE).
    Ma za zadanie mierzyć strumień promieniowania słonecznego w zakresie ultrafioletu, 0,1-105 nm. Jednocześnie, w wybranych zakresach przyrząd będzie rejestrował widmo, z rozdzielczością spektralną 0,1 nm, co 10 sekund. Źródło informacji: WikiPedia.

 

Poniżej zamieściłem filmy stworzone ze zdjęć Słońca w 13 kombinacjach.

Słońce na filmach z satelity SDO, ostatnie 3 dni – NASA

Słońce na filmach z satelity SDO, ostatnie 2 tygodnie – NASA