Ostatnie zmiany zostały wprowadzone 17.10.2016 r.

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług internetowych w postaci udostępniania aliasów internetowych. Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis www.LosyZiemi.pl

 • Niniejszy słownik przedstawia wykaz zwrotów używanych w regulaminie zwanym regulaminem świadczenia usług internetowych w postaci udostępniania aliasów internetowych.
 1. Słowo serwis tyczy się serwisu internetowego pod adresem www.LosyZiemi.pl, który prowadzony jest przez osobę fizyczną.
 2. Słowo Użytkownik oznacza osobę, która korzysta z serwisu.
 3. Pod usługami należy rozumieć: zarejestrowanie się w serwisie oraz korzystanie ze wszystkich jak i pojedynczych opcji.
 4. Słowo login oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę pod którą występuje w serwisie Użytkownik.
 5. Dane osobowe użytkownika to dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 6. Słowo rejestracja oraz proces rejestracji, oznaczają wypełnienie odpowiedniego formularza oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Regulamin ten szczegółowo określa warunki korzystania z usług świadczonych przez serwis www.LosyZiemi.pl
 • Przeglądanie serwisu nie wymusza na Użytkowniku obowiązku rejestracji, chyba że dostęp do serwisu z jakichś przyczyn został ograniczony.
 • Rejestracja Użytkownika to procedura w procesie której osoba otrzymuje możliwości zarządzania swoim kontem i pisania komentarzy.
 • W przypadku rejestracji w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych, informacji ze świata, ostrzeżeń o zagrożeniach oraz w zakresie potrzebnym wyłącznie do skorzystania z usług serwisu. Serwis LosyZiemi nie prowadzi zbioru danych osobowych, a osoba rejestrująca się dane podaje dobrowolnie. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
 1. Podczas wypełniania formularza należy wypełnić wszystkie pola.
 2. Login w procesie rejestracji jest unikalny, oznacza to, że w systemie może istnieć tylko jedna osoba pod danym loginem, jeśli login już istnieje Użytkownik musi wybrać inny login.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje swoje hasło mailowo, po czym ma możliwość zalogowania się i zmiany hasła.
 4. Warunkiem prawidłowej rejestracji i korzystania z serwisu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 6. W serwisie zabrania się obrażania innych osób i wyśmiewania ich.
 7. Zabrania się używania słów uznawanych powszechnie za wulgarne.
 • Prywatność Użytkowników
 1. Hasła Użytkowników znajdują się w systemie i są zaszyfrowane.
 2. Gdy Użytkownik zapomni hasła, serwis nadaje Użytkownikowi nowe hasło po podaniu loginu i adresu e-mail.
 3. Na podany w procesie rejestracji e-mail serwis ma prawo przesyłać materiały reklamowe.
 4. Do korzystania z usług Serwisu konieczna jest przeglądarka internetowa akceptowała pliki typu cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika, służą jedynie ułatwieniu korzystania z Serwisu. Pliki cookies mogą być również pozostawiane przez współpracujące z Serwisem systemy reklamowe.
 • Reklama
 1. Operator ma prawo do przesyłania reklam na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji.
 2. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.
 • Obowiązywanie regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 marca 2011 roku.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w Systemie.