Klasyfikacje plam słonecznych

 1. α – Alfa:
  jednobiegunowa grupa plam słonecznych.
 2. β – Beta:
  Grupa plam słonecznych, która ma dodatnią i ujemną polaryzację (lub dwubiegunową) z prostym podziałem między polaryzacjami.
 3. γ Gamma:
  Złożony obszar w którym dodatnie i ujemne polaryzacje są tak nieregularnie rozłożone, że nie można ich sklasyfikować jako dwubiegunowej grupy plam słonecznych.
 4. β-γ – Beta-Gamma:
  dwubiegunowa grupa plam słonecznych, ale wystarczająco złożona, aby nie można było narysować linii między plamami o przeciwnej polaryzacji.
 5. δ – Delta:
  Parasole o przeciwnej polaryzacji w pojedynczym półcieniu.
 6. β-δ – Beta-Delta:
  Grupa plam słonecznych o ogólnej konfiguracji magnetycznej beta, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.
 7. β-γ-δ – Beta-Gamma-Delta:
  Grupa plam słonecznych o konfiguracji magnetycznej beta-gamma, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.
 8. γ-δ – Gamma-Delta
  Grupa plam słonecznych o konfiguracji magnetycznej gamma, ale zawierająca jedną (lub więcej) delta plam słonecznych.