Poniżej znajduje się lista siedmiu sejsmometrów dostępnych w Polsce w czasie rzeczywistym wraz z wykresami i mapką lokalizacji.

Oś czasowa na wykresach podawana jest w czasie UTC (uniwersalnym), żeby wyliczyć czas obowiązujący w Polsce należy dodać dwie godziny latem i jedną godzinę zimą.

Suwałki – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2

Kalwaria Pacławska – Sejsmometr szerokopasmowySTS2
 

Belsk – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2


 

 

 

Górka Klasztorna – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2

 

Książ – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2

 

Niedzica – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2


 

Ojców – Sejsmometr szerokopasmowy: STS2

 

Sejsmograf STS2

 

Archiwalne – format: https://hudson.igf.edu.pl/qplot/LOKALIZACJA.rrrrmmdd.gif

Lokalizacja
 SUW
 KWP
 BEL
 WAR
 GKP
 KSP
 NIE
 OJC
Przykład: https://hudson.igf.edu.pl/qplot/OJC.20180216.gif
Źródło: igf.edu.pl