Sejsmogramy nie mogą zostać wyświetlone, dopóki http://www.seismology.hu nie uruchomi SSL.
Powiadomiłem ich.
Na daną chwilę można kliknąć prawym przyciskiem myszki na niewyświetlającym się wykresie, następnie wybrać z otwartego manu „Otwórz obraz na nowej karcie”.

 

http://www.seismology.hu/index.php/en/observatory/stations