Analiza oddziaływań magnetycznych i zdarzeń, jakie wystąpiły od 1 maja do 11 czerwca 2019 roku.

Trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, katastrofy i wypadki, ataki terrorystyczne oraz incydenty ze zwierzętami. Podzielone na 3 grupy. Opis jest u góry po lewej stronie.
Zdarzenia opisane są zgodnie z tytułami (lub ich początkiem), jakie nadałem informacjom w LosyZiemi.

Zdarzenia starałem się ustawić w osi czasu z dokładnością do jednej godziny, jeśli było to możliwe.

Zdarzenia, jakie zaklasyfikowałem do tych, które są w korelacji ze wzrostami energii drgań magnetycznych w ziemskim polu magnetycznym można znaleźć w kategorii Burze geomagnetyczne i JS
Warto poczytać informacje, jakie tam się znajdują i samodzielnie przeanalizować.

Trudnym zadaniem jest poprawne wyliczenie stref magnetycznych, jakie występują w Układzie Słonecznym. Strefy takie są bardzo istotne i wywołują szybko narastające, ale krótkotrwałe oddziaływania. Między każdym dużym „obiektem” w przestrzeni, posiadającym własne pole magnetyczne występują strefy równowagi magnetycznej – zależne od bardzo wielu czynników.
W naszym Układzie Słonecznym Jowisz i Saturn są najsilniejsze magnetycznie, i to głównie (ale nie tylko) te dwa gazowe olbrzymy „generują” 11 letnie cykle Słońca, które w zasadzie można już bez problemu wyliczyć z pewną dokładnością, łącznie z siłą aktywności Słońca w szczycie (oficjalnie nie można).

Każde zaburzenie tych oddziaływań skutkuje rekoneksjami magnetycznymi w przestrzeni, a wtedy elektrony i protony „sypią się” wzdłuż linii pól magnetycznych. Część trafia wtedy do naszej jonosfery i generuje drgania magnetyczne. Te drgania tylko teoretycznie są chaotyczne, a w rzeczywistości wyliczając „częstotliwości składowe” poprzez transformację Fouriera widać wyraźnie, że jest powtarzalność całych grup częstotliwości w czasie.

Reasumując, to częstotliwości składowe ziemskiego pola magnetycznego mają pewną powtarzalność przy podobnych oddziaływaniach Ziemi z daną planetą. Według pomiarów, odległość Ziemi od danej planety wpływa na wzrosty i spadki częstotliwości składowych maksymalnie o kilkanaście Herców, podobnie jak przechylenie biegunowe.

Jeśli dodamy do tego, że istoty żywe odczuwają pewne częstotliwości w ziemskim polu magnetycznym, to dojdziemy do wniosku, że owe drgania mają również wpływ na kształtowanie się mózgu u płodu. Nie da się zaprzeczyć, że pewne cechy charakteru są u ludzi w pewnym stopniu zależne od czasu narodzin (zodiak), a dokładniej – od momentu, kiedy zaczynał kształtować się układ nerwowy płodu.

Temat jest bardzo ciekawy.

 

Aktualne pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego

Zakres częstotliwości od 1 Hz-4 kHz w ciągu ostatnich 24 godzin.

 

Słońce

W czwartek, 13 czerwca na Słońcu, na wprost Ziemi znajdzie się niewielka, ale rozległa dziura koronalna, która oddali się na zachód tarczy dopiero po 16 czerwca.

 

Oddziaływania na planetę

Podczas silnych oddziaływań magnetycznych może wzrosnąć aktywność sejsmiczna i wulkaniczna, może wzrosnąć ilość oraz siła burz tropikalnych i huraganówtrąb powietrznych i tornad, zazwyczaj wzrasta również parowanie na całej planecie co w konsekwencji prowadzi do licznych powodzi. Każde oddziaływanie magnetyczne mocno wpływa na ziemskie pole geomagnetyczneBurze jonosferyczne, to nic innego, jak drgania pola magnetycznego naszej planety wywołane przez jonosferę. W zależności od częstotliwości tych drgań i samej ich energii, występuje większy lub mniejszy wpływ na planetę oraz ludzi.

Gdy jonosfera gromadzi elektrony i protony powstałe na skutek rekoneksji magnetycznych wywołanych zaburzeniami magnetycznymi w przestrzeni (między planetami ich księżycami oraz Słońcem ), zwiększa swoją objętość, a tym samym wpływa fizycznie na atmosferę. Stąd te gwałtowne zmiany pogodowe, stąd te depresje ciśnieniowe nad oceanami, stąd trąby powietrzne i tornada. Zaburza się wtedy cały układ prądów strumieniowych w atmosferze, co prowadzi do sporych anomalii pogodowych. Przez to właśnie prognozy pogody sprawdzają się na maksimum 3 dni i nie zmieni się to dopóki symulacje nie będą brały pod uwagę oddziaływań magnetycznych planet.

Czytajcie uważnie informacje, na które będę Wam zwracał uwagę.

 

Sedna

Z naszych obserwacji wynika, że „odczuwalność” oddziaływań magnetycznych przez człowieka i planetę wciąż rośnie, mimo „odbicia się” przed kilkoma miesiącami od minimum słonecznego (cykl jedenastoletni). Jeśli nie zahamuje w najbliższych 2-3 latach i nadal będzie ta odczuwalność rosła, to może oznaczać wpływ planetoidy Sedna – a to nic dobrego.

Sedna ma średnicę 1000 kilometrów, Pluton dla przykładu ma średnicę 2370 km.
Jeśli Sedna posiada silne pole magnetyczne (np. dużo magnetytu w jądrze), to jej wpływ na Układ Słoneczny może być ogromny.
Cykl obiegu Sedny według różnych źródeł wynosi od 10 900 lat do około 11 400 lat, a najbliżej Słońca znajdzie się w 2076 roku.

Być może zmiany klimatu też są z tym silnie powiązane i odwrócenie cyklu nastąpi dopiero w 2076 roku – a do tego czasu wykładniczo będą narastały anomalie pogodowe, które obserwujemy.
Z roku na rok anomalie pogodowe coraz bardziej uwidaczniają się.

 

Oddziaływania drgań magnetycznych na ludzi

Z naszych badań wynika, że oprócz bezpośredniego wpływu na mózg, pewne częstotliwości występujące w ziemskim polu magnetycznym wpływają na poszczególne gruczoły hormonalne w ciele człowieka. Hormony jak wiemy mogą wprowadzić człowieka w najróżniejsze stany emocjonalne. Takie zmienne „sterowanie” stanem emocjonalnym nie jest niczym dobrym. Niestety z roku na rok odczuwalność przez człowieka jest coraz większa, dotychczas było to w korelacji z 11-letnim cyklem aktywności Słońca.

Oddziaływania magnetyczne powodują zmiany w “drganiach magnetycznych” pola planety. Pole magnetyczne planety otacza wszystko, a jego siła nie jest taka mała, szczególnie na wysokich szerokościach geograficznych. Podczas silnych oddziaływań wzrastają szumy uszne i pojawiają się modulacje szumów, występują bóle głowy i bóle stawów oraz problemy ze snem.

Przede wszystkim uważajcie w samych szczytach tych oddziaływań. Wtedy mocno uwidaczniają się w polu magnetycznym Ziemi częstotliwości z zakresu 3400-4000 Hz, z naszych badań wynika, że mocno wpływają na poddenerwowanie, agresję oraz brak cierpliwości. Kierowcy na drodze mogą zachowywać się wtedy mniej racjonalnie – na co wskazują statystyki wypadków, które obserwuje.

Często wychodzą wtedy “na ulicę” osoby z upośledzeniem umysłowym, które “w głowie” ułożyły sobie “plan zemsty” za jakąś “krzywdę”. Dlatego w tym czasie „osoby niezrównoważone” wychodzą z nożami i z pistoletami zrealizować swój plan. Lepiej unikać wtedy miejsc, gdzie jest dużo osób.

Wiele osób w czasie występowania silnych drgań magnetycznych ziemskiego pola doświadcza problemów kardiologicznych. Od zawałów serca po udary mózgu. Więc kontrolujcie wtedy serce, szczególnie osoby starsze. Drastycznie spada wtedy odporność organizmu, co powoduje szybkie rozprzestrzenianie się wirusów. Wzmacniajcie wtedy organizm witaminą C w dawce 1000-2000 mg na dobę, to mocno pomaga.

Osoby z depresją mogą w tym czasie odczuć duże pogłębienie depresji. Drgania magnetyczne z pewnych zakresów częstotliwości skutecznie “zamulają” umysł, szczególnie płat czołowy (logiczne myślenie). Więcej jest w tym czasie samobójstw i ostatnio dość często występujących “samobójstw rozszerzonych”, gdzie ginie część lub cała rodzina.

 

 

Forum

Na Forum od niedawna jest temat publiczny związany z odczuwaniem drgań ziemskiego pola magnetycznego przez ludzi. W temacie tym co jakiś czas będzie pisała na razie jedna osoba, która ma kontakt z ludźmi i dobrze obserwuje, co się dzieje z ich zdrowiem: >>> Forum<<<

Jeśli są wśród czytelników osoby pracujące w dużych szpitalach, komendach policji, czy strażach pożarnych, i widzą te osoby korelacje z oddziaływaniami magnetycznymi, które opisuję, to proszę o kontakt.
Spróbujemy wspólnie naświetlić problem. Niestety odczuwalność burz jonosferycznych i geomagnetycznych przez ludzi nadal zwiększa się, mimo, że od kilku miesięcy cykl słoneczny podąża w kierunku szczytu. Jeśli nic się tu nie zmieni w ciągu najbliższych 2-3 lat, to będzie coraz gorzej z odczuwalnością, niezależnie od szczytu słonecznego.

 

Magnetorecepcja u ludzi – Burze geomagnetyczne i jonosferyczne mocno zaburzają fale alfa w mózgu człowieka


Zabraniam kopiowania oraz przetwarzania zamieszczonych przeze mnie informacji bez mojej wiedzy i zgody.
Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170
Źródło: LosyZiemi.org, LosyZiemi.pl