Plazma


Animacja

 

Protony, Elektrony i promieniowanie Gamma

Aktualne plamy słoneczne w zbliżeniu _ _ _ Ostrzeżenia o rozbłyskach     http://legacy-www.swpc.noaa.gov/sxi/images/latest_sxi.png   STEREO     ___   ___   __       _  

 

50 najsilniejszych rozbłysków