Zakończyłem budowę systemu ostrzeżeń SOSms, a trochę pisania kodu było. System oparty jest na komunikatach SMS i jest darmowy dla wszystkich moich czytelników. Dziś rano 23 kwietnia zakończone zostały wstępne testy, które trwały zaledwie 2 dni, więc ewentualne problemy lub spostrzeżenia proszę zgłaszać mailowo.

Każda osoba mająca polski numer telefonu komórkowego może zapisać się do JEDNEJ z pierwszych 12 usług systemu SOSms, numer podany jest poniżej. Dla czytelników spoza Polski też jest rozwiązanie, opisałem poniżej.

Struktura SMS’a jest następująca: Lz XX
Gdzie XX oznacza DWUCYFROWY numer poniższej usługi.

Wpisanie: Lz KONIEC wypisuje dany numer ze wszystkich usług, wielkość liter nie ma znaczenia.

Wpisanie: Lz KAS XX powoduje usunięcie usługi XX z bazy dla danego numeru.

Wpisanie: Lz STAN powoduje odesłanie przez system informacji, z jakich usług korzysta numer.

Ważne jest, żeby po „Lz ” była spacja.

Na daną chwilę możliwe jest włączenie następujących ostrzeżeń:

01 – Usługa informująca o silnych burzach geomagnetycznych i jonosferycznych.
02 – Usługa informująca o wystąpieniu silnych trzęsień ziemi.
03 – Usługa informująca o gwałtownych załamaniach pogody.
04 – Usługa informująca o dużych erupcjach wulkanicznych.
05 – Usługa informująca o poważnych konfliktach zbrojnych.
06 – Usługa ostrzeżeń o innych, niezdefiniowanych zagrożeniach.
07 – Usługa informująca o silnych rozbłyskach słonecznych i koronalnych wyrzutach masy (CME).
08 – Usługa informująca o wystąpieniu skażenia środowiska.
09 – Usługa ostrzeżeń o poważnych zagrożeniach nuklearnych.
10 – Usługa ostrzeżeń o zagrożeniach przed obiektami z kosmosu.
11 – Usługa ostrzeżeń o zagrożeniach związanych z pandemią.
12 – Usługa informująca o wykryciu promieniowania.

14 – Usługa ostrzeżeń Strefy VIP.
15 – Usługa ostrzeżeń dla Złotego i Platynowego VIP.

19 – Aktualne promieniowania gamma z licznika Geigera (Głogów).

Za jakiś czas uruchomione zostaną usługi umożliwiające automatyczne sprawdzenie aktualnych zagrożeń:

18 – Zagrożeń związanych ze Słońcem.
20 – Siły aktualnej burzy geomagnetycznej.

Przykład włączenia usługi informującej o silnych burzach geomagnetycznych i jonosferycznych: Lz 01

Licznik Geigera

Usługa 19 „Lz 19”, czyli dane z mojego licznika Geigera czasowo będą dostępne dla wszystkich, a docelowo tylko dla czytelników z grupy VIP.

Po wysłaniu SMS’a „Lz 19” otrzymamy informacje o średnim pomiarze z 6 godzin, 24 godzin i 7 dni oraz o maksymalnym pomiarze również z  6 i 24 godzin oraz 7 dni.
SMS będzie wyglądał w ten sposób:

Licznik Geigera:
Sr.6h: 0.148 uSv/h, Max 6h: 0.285,
Sr.24h: 0.146 uSv/h, Max 24h: 0.312,
Sr.7d: 0.144 uSv/h, Max 7d: 0.325.
www.LosyZiemi.pl

Jeśli z jakiś powodów system SOSms nie otrzyma danych przez 60 minut z innego komputera, który zlicza impulsy z licznika Geigera, otrzymamy komunikat: *brak danych*

 

Zaznaczam, że numery telefonów nie będą do niczego wykorzystywane, oprócz tej usługi.
Jeśli wystąpią jakieś problemy, piszcie na wibiLosyZiemi.pl

Numer dla tej usługi to +48 576 103 900, jest to zwykły numer w sieci Play, więc większość osób, będzie miała za darmo wysyłanie SMS’ów.

 

Darczyńcy

Osoby wspomagające comiesięcznie LosyZiemi mogą zapisać się do większej ilości usług.

Darczyńca będący na liście VIP może zapisać się do 5 usług, darczyńca posiadający Srebrny VIP może zapisać się do wszystkich usług wraz z usługą specjalną o numerze 14.
Osoby ze Złotym i Platynowym VIP mogą się zapisać do wszystkich usług, wraz z usługą specjalną o numerze 15.

W przypadku darczyńcy posiadającego Srebrny VIP jest możliwość dopisania do systemu SOSms numeru spoza Polski, ale nie Europy.
W przypadku darczyńcy ze Złotym lub Platynowym VIP jest możliwość dopisania do systemu SOSms numeru spoza Europy.

System będzie wysyłał dwa typy wiadomości, wszystko zależne od ważności zdarzenia – zwykłe SMS’y oraz wiadomości typu Push, czyli wyświetlające się bezpośrednio na ekranie telefonu.
Będzie również używana ważność czasowa wiadomości. Jeśli zdarzenie ma wystąpić w ciągu 12 godzin, wiadomość będzie miała właśnie taki okres ważności i jeśli telefon będzie wyłączony lub będzie poza zasięgiem przez dłużej niż ustawiony czas – wiadomości nie otrzyma.

 

Zapisane ostrzeżenia

Ważną funkcją systemu SOSms jest pozostawianie wiadomości dla danej usługi dla osób, które dopiero zapiszą się.
Więc jeśli wystąpi silny rozbłysk słoneczny i plazma poleci w naszym kierunku, to w systemie SOSms będzie wiadomość w usłudze numer „01” o ważności 3-4 dni.
Każda osoba, która w tym czasie zapisze się do tej usługi, automatycznie dostanie ostrzeżenie.

Na daną chwilę system może zapisać do 250 usług (numer może mieć więcej niż jedną usługę), jak nie będzie problemów limit zwiększę do 2000.
Jeśli operator Play nie będzie stwarzał problemu, to usługa pozostanie dostępna dla wszystkich czytelników.
W przypadku problemów ze zbiórką system SOSms może zostać wyłączony dla osób spoza grupy VIP.

Osoby, które będą coś kombinowały z SMS’ami, trafią na czarną listę i system nie zareaguje już na ich SMS’y.

 

wibi, LosyZiemi.pl

 

Comiesięczne zbiórki – rusza serwis VIP.LosyZiemi.pl i SOSms

0 0 vote
Article Rating