Poniższy film pokazuje aktualną 24-godzinną aktywność wulkanów.