Poniższy film pokazuje aktualną 24-godzinną aktywność wulkanów.

0 0 vote
Article Rating