„Bestią” określają astronomowie asteroidę, która w niedzielę 08.06.2014 r. przeleci niedaleko Ziemi. Obiekt o średnicy 352 m minie nas z prędkością 14 km/s. Gdyby znalazł się na torze kolizyjnym z naszą planetą, energia wyzwolona przy zderzeniu byłaby porównywalna z wybuchem bomby wodorowej.

 Asteroida

2014 HQ124, bo tak oficjalnie jest oznaczona asteroida, została odkryta całkiem niedawno – 23 kwietnia tego roku – przez mapujący niebo teleskop WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Według specjalistów z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA długość jej średnicy wynosi 352 m. W kulminacyjnym momencie zbliży się na odległość odpowiadającą trzykrotnemu dystansowi między Ziemią a Księżycem (3 x 384,4 tys. km). Będzie się wtedy poruszać z prędkością 14 km/s.

Wykryta „niepokojąco” późno

Społeczność astronomiczna Slooh, dysponująca siecią teleskopów monitorujących otoczenie Ziemi i transmitujących ich obserwacje online, opublikowała godzinną obserwację „Bestii” przeprowadzoną z Australii w czwartek 5 czerwca.

Astronom Bob Berman ze Slooh zaznaczył, że to „niepokojące”, że bliska naszej planecie asteroida takiej wielkości została zauważona zaledwie niecałe dwa miesiące przed jej najbliższym podejściem do Ziemi. – HQ124 jest co najmniej 10, a może nawet 20 razy większa niż asteroida, z której pochodziły meteoroidy, jakie eksplodowały w lutym zeszłego roku nad Czelabińskiem, przez co rannych zostały tysiące osób – powiedział Berman.

– Gdyby w nas uderzyła, wyzwolona przy tym energia nie byłaby mierzona w kilotonach, jak po wybuchu bomby atomowej podczas II wojny światowej, ale w megatonach, jak w przypadku bomby wodorowej – podkreślił.

Większość dużych odkryta

W zeszłym miesiącu społeczność Slooh ogłosiła partnerstwo z NASA w „polowaniu”  na potencjalnie zagrażające Ziemi asteroidy – projekcie Asteroid Grand Challenge. Oznacza to, że udostępni astronomom amatorom i innym ochotnikom dane ze swojej sieci teleskopów, żeby mogli  z nich korzystać przy monitorowaniu najbliższego otoczenia naszej planety. 

Naukowcy szacują, że wykrytych zostało ponad 90 proc. największych planetoid bliskich Ziemi. Twierdzą też, że kolizja z obiektem o szerokości 1 km i większej spowodowałoby globalną zagładę.

Mniejsze obiekty są znacznie trudniejsze do wychwycenia. Uważa się, że w pobliżu naszej planety krąży około 15 tys. asteroid o szerokości około 140 m, a wykrytych zostało dotąd tylko około 30 proc. z nich nich. Naukowcy z NASA oceniają też, że w otoczeniu Ziemi znajduje się ponad milion obiektów o średnicach liczących około 30 m, a wykryto zaledwie 1 proc. z nich.

0 0 votes
Article Rating