Biuro Prasowe Emirates Airline przed chwilą przysłało do LosyZiemi.pl oficjalne oświadczenie przedstawicieli władz Dubaju, które dotyczy aresztowania szwedki podróżującej z Wielkiej Brytanii do Dubaju wraz z 4-letnią córką.

 

O sprawie informowałem w piątek, 10 sierpnia: Szwedka z Wielkiej Brytanii została aresztowana w Dubaju wraz z 4-letnią córką za wypicie kieliszka wina na pokładzie samolotu, grozi jej rok więzienia

oraz w niedzielę, 12 sierpnia: Zjednoczone Emiraty Arabskie „łaskawie” wycofały oskarżenia dotyczące kobiety, która wypiła kieliszek wina na pokładzie samolotu, wraz z córką spędziła w areszcie 3 dni

Oświadczenie Prokuratora Generalnego Dubaju dotyczące przypadku obywatela Szwecji wraz z córką na międzynarodowym lotnisku w Dubaju

Jego Ekscelencja Esam Issa Al Humaidan, prokurator generalny Dubaju, dziś potwierdził, że prokuratura w Dubaju zakończyła dochodzenie i zamknęła sprawę z udziałem obywatela szwedzkiego, który próbował wejść do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po wygaśnięciu paszportu. 

Incydent rozpoczął się wraz z przybyciem oskarżonego wraz z córką z lotniska London Gatwick na pokład samolotu linii Emirates. Próbowała wjechać do kraju, używając szwedzkiego paszportu, który wygasł już w dniu 10 czerwca 2018 r. Została poinformowana przez urzędnika imigracyjnego, że nie może wjechać do kraju z przeterminowanym paszportem. Następnie przedstawiła irański paszport i została poinformowana przez urzędnika, że ​​może wjechać do kraju, wydając nową tymczasową wizę, która pozwoliła na 96-godzinny pobyt i musiała zmienić datę wylotu zgodnie z nową wizą.

Pani Hollman odmówiła gniewnie ze względu na dodatkowe opłaty, których wymagał proces, i zaczęła słownie obrażać urzędnika imigracyjnego i robić zdjęcia oficerowi za pośrednictwem telefonu. 

Przeciwko pani Holman zostało wniesione roszczenie prawne z zarzutami wulgaryzmów i sfotografowaniem urzędnika państwowego na przejściu granicznym, w strefie ograniczonej. Kobieta i jej dziecko pozostały razem w biurze ochrony lotniska przez mniej niż 24 godziny, podczas gdy usługi były im świadczone, biorąc pod uwagę jej 4-letnią córkę. Jej ojciec odwiedził ją zaraz po przyjeździe, a następnie opuścił kraj. Prokuratura postanowiła odstąpić od zarzutów przeciwko Ellie Hollman i zamiast tego ją deportować.

Oryginał:

Statement by the Attorney General of Dubai, regarding the case involving a Swedish national with her daughter at Dubai International Airport

His Excellency Esam Issa Al Humaidan, Attorney General of Dubai, today confirmed that the Dubai Public Prosecution has completed investigations and closed the case involving a Swedish national who attempted to enter the UAE on an expired passport.

The incident started with the arrival of the accused with her daughter from London Gatwick Airport on board an Emirates flight. She attempted to enter the country using a Swedish passport, which had already expired on June 10, 2018.  She was advised by the immigration officer that she could not enter the country with an expired passport. She then produced an Iranian passport, and was informed by the officer that she could enter the country by issuing a new temporary visa, which allowed a 96-hour stay, and had to change her departure flight according to the new visa.

Ms. Hollman refused angrily due to the additional payment fees the process would require, and proceeded to verbally insult the immigration officer and take photos of the officer via her phone.

A legal claim was issued against Ms. Holman with charges of profanity and photographing a government official at the border crossing, a restricted area. The woman and her child remained together in the airport security office for less than 24 hours while services were provided to them, taking into full account and consideration of her 4-year-old daughter.  Her father received her immediately upon his arrival and they subsequently departed the country. The prosecution decided to drop the charges against Ellie Hollman and to deport her instead.

 

Źródło oświadczenia: http://www.mediaoffice.ae/en/media-center/news/11/8/2018/statement-by-the-attorney-general-of-dubai.aspx

 

 

 

0 0 vote
Article Rating