W Bułgarii zamknięto jeden z reaktorów atomowych w elektrowni Kozłoduj. Przyczyną była awaria systemu chłodzenia. 

Inżynierowie zapewniają, że nie ma żadnego zagrożenia i poziom radioaktywności nie wzrósł. W oświadczeniu szefowie elektrowni piszą, że doszło do wycieku wodoru w miejscu, w którym nie ma substancji promieniotwórczych. Trwają prace naprawcze.

Elektrownia Kozłoduj wytwarza jedną trzecią produkowanej w Bułgarii elektryczności. Unijni specjaliści uznali ją za niewystarczająco bezpieczną i cztery z sześciu reaktorów zamknięto. Było to warunkiem przystąpienia Bułgariido Unii Europejskiej w 2007 roku.

 

Źródło: IAR, wp
0 0 votes
Article Rating