Ostatnie dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudach 7.1 i 7.5 wystąpiły w odstępie doby i 47 minut. Pierwsze z nich wystąpiło w czasie szczytu magnetycznego 11 sierpnia o 17:46 UTC – o którym TU pisałem – drugie dobę po tym szczycie 12 sierpnia o 18:33 UTC. Przy silnym szczycie magnetycznym z 9 sierpnia wystąpiła silna erupcja wulkanu Etna, który dokładnie wtedy przebudził się po niedługiej przerwie. Pominę inne zdarzenia, na które te oddziaływania mogły mieć bezpośredni lub pośredni wpływ.

Trzęsienia ziemi z ostatnich 4 dni – Baza EMSC

Trzęsienia ziemi z ostatnich 4 dni – względem płyt tektonicznych – Baza EMSC

Trzęsienia ziemi od magnitudy 5.0, 9-12.08.2021 r, baza EMSC

 

Filipiny – Silne trzęsienie ziemi wystąpiło u wybrzeży wyspy Mindanao, magnituda 7.1 [Aktualizacja]

Poniżej znajduje się „mapa” pokazująca głębokości trzęsień ziemi z ostatnich 4 dni – do głębokości 200 km.

Baza EMSC

Jak wiemy, magnitudy i głębokości czasami różnią się między pomiarami USGS i EMSC, dlatego poniżej jest taka sama „mapa” głębokości na podstawie bazy USGS.

Baza USGS, od magnitudy 2.0

Poniżej magnitudy wstrząsów sejsmicznych w ciągu ostatnich 4 dni. EMSC od magnitudy 1.0, a USGS od 2.0

Ilość wstrząsów sejsmicznych dla zakresu magnitud, baza EMSC.

Lokalizacja trzęsienia ziemi z 11 sierpnia o magnitudzie 7.1 – Filipiny

Lokalizacja trzęsienia ziemi z 12 sierpnia o magnitudzie 7.5

Pomiar magnetometryczny z 12 sierpnia dla trzech osi

Energia drgań magnetycznych w trzech osiach, próbkowanie 75 Hz

Energia sumaryczna

 

Pomiar magnetometryczny z 11 sierpnia dla trzech osi

Energia drgań magnetycznych w trzech osiach, próbkowanie 75 Hz

Energia sumaryczna

 

 

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego z ostatnich 200 godzin – Szybka transformacja Fouriera

 

5 2 votes
Article Rating