W Chinach systematycznie zwiększa się udział energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne. W ubiegłym roku jedna piąta energii pochodziła z alternatywnych źródeł – wynika z raportu chińskiej Komisji Kontroli Energii Elektrycznej.

W 2012 roku Chiny zużyły około 1,1 bln kWh energii

wyprodukowanej przez generatory wodne, jądrowe, wiatrowe i fotowoltaiczne. Nastąpił więc 29 procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a udział energii z takich źródeł w produkcji całej chińskiej energetyki wzrósł do 21 procent.

Oszczędność węgla

Oszczędność 350 mln ton węgla wyliczono na podstawie danych Narodowego Zarządu Energii, według których elektrownie o mocy około 6000 kW zużywają 326 gram węgla na wyprodukowanie jednej kWh energii elektrycznej.

W Chinach systematycznie zwiększa się udział energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne, głównie za sprawą rozwoju hydroenergetyki, której produkcja w 2012 r. wzrosła o 7 proc. i osiągnęła poziom 248,9 mln kWh.

Energetyka wiatrowa odnotowała wzrost o 32 proc. i wyprodukowała 3,3 mln kWh, słoneczna – wzrost o 48 proc. przy produkcji na poziomie 60,8 mln kWh, jądrowa pozostała bez zmian dostarczając 12,6 mln kWh.

Hydroelektrownie w modzie

W ciągu niespełna dekady Chiny podwoiły moce produkcyjne swoich hydroelektrowni. W 2004 r. ogólna ich moc wynosiła 100 mln kW i wtedy przewyższyła moc hydroelektrowni USA – tym samym Chiny zostały liderem w tej dziedzinie, a w 2010 r. moc chińskich hydroelektrowni osiągnęła 200 mln kWh. W ciągu kilku ostatnich lat Chiny powiększyły moc swojej energetyki wiatrowej z 2 do 50 mln kW i w tej dziedzinie również stały się światowym liderem.

Nadrobić dystans

Chiny są krajem, który dokonuje znaczących postępów w dziedzinie wykorzystania źródeł czystej energii, ale w porównaniu z czołówką światową nadal mają zaległości i plasują się w środku rankingu w tej dziedzinie.

Zgodnie z założeniami planu pięcioletniego na lata 2011-2015 Chiny zwiększą ogólną moc swych generatorów wiatrowych do wartości powyżej 70 mln kW, a moc dostarczających prąd paneli słonecznych – do 20 mln kW. Dodatkowo przewidywane jest zwiększenie do 10 mln kW mocy małych, pracujących bez połączenia z krajową siecią elektroenergetyczną, fotowoltaicznych generatorów energii.

Źródło: PAP, tm
0 0 votes
Article Rating