Chiny łagodzą restrykcyjną politykę jednego dziecka. Stały Komitet chińskiego parlamentu uchwalił już specjalną rezolucję. Zmiana została wcześniej zaaprobowana przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin i ogłoszona w połowie listopada.

Zgodnie z uchwaloną rezolucją małżeństwa będą mogły mieć dwoje dzieci jeśli jeden z małżonków, lub oboje, są jedynakami.

Chiny wprowadziły politykę jednego dziecka w końcu lat 70. ub. wieku aby zahamować szybki wzrost liczby ludności. Polityka ta jednak stawała się coraz bardziej niepopularna. Ostatnio członkowie kierownictwa chińskiego zaczęli obawiać się, że starzejąca się ludność zmniejszy zasoby siły roboczej i utrudni opiekę nad ludźmi starymi.
Polityka jednego dziecka była ściśle realizowana. Nieliczne wyjątki dotyczyły m. in. mniejszości etnicznych.

Źródło: PAP, rmf24
0 0 votes
Article Rating