Poniżej wykres z magnetometru i specyficzne skoki na poziomie 100 nano Tesli. Zawsze przy tego typu oddziaływaniu są te specyficzne skoki.

Energia drgań magnetycznych – trzy osie.
Zwróćcie uwagę na niezwykłe przekształcenia cykli energii drgań.

Oś X

Oś Y

Oś Z

Sumaryczna energia drgań magnetycznych.

 

Grawitacja – Ciekawa jest ta zmiana w osi wschód-zachód z 7 czerwca, której skok był na poziomie 15 mm/s2.

 

Źródło: LosyZiemi.pl, LosyZiemi.org 

 

 

 

.

0 0 votes
Article Rating