Grubość lodu w morzu Łaptiewów bardzo się zmniejszyła. Badacze instytutu naukowego w Niemczech wyruszyli w pięciodniową ekspedycję, po czym udostępnili te dane.

Region, znajdujący się na północy Rosji i Azji, uważa się za kluczowy region Arktyki, bo tam właśnie kształtuje się jedna trzecia morskiego lodu arktycznego. Już po pierwszym badaniu odkryto, że kruchy system Arktyki jest bardzo niestabilny.

Badacze uważają, że głównym powodem zaniepokojenia jest zwiększająca się liczba ciepłych wód na różnych głębokościach. Istnieje przypuszczenie, że powodem tego fenomenu jest wpłynięcie ciepłych wód z Atlantyku. Z powodu mieszania wód w dolnych warstwach od roku 2000 powstała nowa tendencja: ciepła woda z Atlantyku w płaskich regionach miesza się z zimną wodą morskiego lodu północnego.

Szybkie zmiany będą tekże oddziaływać na klimat europejski, ponieważ lód, kształtujący się w morzu Łaptiewów, porusza się na północ od wybrzeża europejskiego w stronę Grenlandii. Na razie trudno jest przypuszczać, czym to będzie skutkowało dla ekosystemu morza Łaptiewów. Na przykład zmniejszenie zawartości kwasów w głębokich wodach zmieni normalne siedlisko dla planktonu i bakterii morskich.

 

0 0 votes
Article Rating