Wybór miejsca do zamieszkania przez czerwone mrówki nie jest przypadkowy. Okazuje się, że najchętniej wybieraną przez nie lokalizacją są pęknięcia w płycie tektonicznej Ziemi. Choć jest to sprzeczne z logiką, to właśnie tam najchętniej budują mrowiska.

 

Badania prowadzone przez Gabriele Berberich z Uniwersytetu Duisburg-Essen wykazały, że tam, gdzie występują pęknięcia płyty tektonicznej na terenie Niemiec, mrówki najchętniej budują swoje kopce. Ich ilość jest większa tam, gdzie płyta jest nierównomierna lub występują w niej pęknięcia.

Czerwone mrówki, które badała dr Berberich, wykazały zdolność do przewidywania minimalnych nawet wstrząsów. Choć dla człowieka są zbyt słabe, by je odczuć, mrówki wykazywały wzmożoną czujność i podejmowały działania prewencyjne.

Mrówki wszczynały alarm

Badania, które prowadził jej zespół, polegały na obserwacji zachowań mrówek przez 24 godziny na dobę. W pewnych momentach mrówki przejawiały nienaturalne dla siebie zachowanie. Wstrząsy, które były zbyt słabe dla ludzi, powodowały, że w mrowiskach wszczynany był alarm.

Dzień przed wstrząsem, dla człowieka niezauważalnym, a dla mrówek potencjalnie fatalnym, owady wychodziły z mrowiska i mimo zagrożenia ze strony drapieżników noc spędzały poza mrowiskiem. Normalne zachowanie wracało nie wcześniej niż dzień po wstrząsach, kiedy to zabierały się do naprawy ewentualnych zniszczeń gniazda.

Wyczuwają ulatniające się gazy

Gdy naukowcy zrozumieli związek zachowań owadów ze zjawiskiem wstrząsów, postanowili przekierunkować badania i sprawdzić, czy owady są w stanie realnie ostrzegać przed niebezpieczeństwem, i na jakiej podstawie są w stanie je wyczuć i ocenić.

Dr Berberich zakłada, że może mieć to związek z ulatniającymi się gazami z wnętrza Ziemi.

– Mrówki czerwone posiadają chemiczne i magnetyczne receptory wyczulone na gradienty dwutlenku węgla i pole elektromagnetyczne – powiedziała dr Berberich – Nie jesteśmy pewni, dlaczego i jak reagują na owe bodźce, ale planujemy pojechać do bardziej aktywnych tektonicznie regionów i sprawdzić, jak tam mrówki reagują na zmiany w wartościach dwutlenku węgla i pola magnetycznego Ziemi – dodała.

Źródło: Live Science, tm