Na poniższych wykresach znajdują się ostatnie 24 godziny pomiarów częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego, w osi pionowej.

Wykresy są dla Waszej własnej analizy samopoczucia i obserwacji otoczenia. Na ludzi bardzo negatywnie działa zakres 3-4 kHz.

Jestem w trakcie robienia nowego urządzenia pomiarowego, będzie więcej sampli na sekundę i ponad 6x większa czułość.

Wykresy w czasie UTC

Jeśli będziecie pisać w komentarzach sensowne obserwacje, pomiary będą częściej udostępniane.

 

Źródło: LosyZiemi.org
0 0 votes
Article Rating