Dziś mija 100 lat od dnia, w którym Albert Einstein opublikował ogólną teorię względności. Tłumaczy ona grawitację jako wynik zakrzywienia czasoprzestrzeni, związanego z obecnością masy i energii.

Albert Einstein

Ogólna teoria względności to rozwinięcie szczególnej teorii względności opublikowanej w 1905 roku. Obie przyniosły Einsteinowi sławę, i stały się fundamentem całej współczesnej fizyki. Dzięki nim zrozumiano istotę czasu i przestrzeni, masy i energii.

Sama ogólna teoria względności tłumaczy grawitację, jako wynik zakrzywienia czasoprzestrzeni, związanego z obecnością masy i energii. Gdy dwie gwiazdy krążą wokół siebie, emitują fale grawitacyjne i stopniowo tracą energię. Powoduje to, że gwiazdy stopniowo zbliżają się do siebie, a okres obiegu staje się coraz krótszy.

W wielkim skrócie odkrycia Einsteina zrewolucjonizowały nasz pogląd na powstanie i rozwój Wszechświata. Ogólna teoria względności jest jednak bardzo skomplikowana. Świadczy o tym wypowiedź brytyjskiego astronoma Arthura Stanleya Eddingtona, który zapytany, czy to prawda, że teorię względności rozumieją tylko trzy osoby na świecie, miał zapytać „A kto jest tym trzecim?”.

 

Zdjęcie z 18.02.1933 roku przedstawiające słynnego fizyka, noblistę Alberta Einsteina jadącego na rowerze przed domem znajomych w Santa Barbara w Kalifornii /USA EINSTEIN /PAP/EPA

Zdjęcie z 18.02.1933 roku przedstawiające słynnego fizyka, noblistę Alberta Einsteina jadącego na rowerze przed domem znajomych w Santa Barbara w Kalifornii /USA EINSTEIN /PAP/EPA

Albert Einstein to jeden z największych fizyków-teoretyków naszych czasów. Był Niemcem żydowskiego pochodzenia. Urodził się 14 marca 1879 roku w niemieckim Ulm.

Einstein odrzucił pojęcie czasu absolutnego, co spowodowało rewolucję w nauce. Udowodnił też matematycznie istnienie atomów. Jest twórcą szczególnej i ogólnej teorii względności, współtwórcą kwantowo-korpuskularnej teorii światła i fizyki statystycznej. W 1921 roku został laureatem Nagrody Nobla – za wytłumaczenie efektu fotoelektrycznego.. Po dojściu Hitlera do władzy, w 1933 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

W czasie II wojny światowej wielki naukowiec popierał budowę bomby atomowej. Po wojnie uznał, że jej dalsza rozbudowa zagraża ludzkości.

Einstein zmarł 18 kwietnia 1955 w amerykańskim Princeton. Miał 76 lat. Siedem godzin po śmierci mózg Einsteina został pobrany i zachowany do badań naukowych.

Źródło: PAP, rmf24

0 0 votes
Article Rating